vorm en functie hebben wederzijds invloed op elkaar

Nadat er telefonisch een afspraak is gemaakt kunt u het intakeformulier downloaden en invullen. In dit vragenformulier wordt ingegaan op de huidige klacht en de medische voorgeschiedenis. Tijdens het eerste bezoek aan de praktijk wordt dit uitgebreid met u doorgenomen om een zo een goed mogelijk beeld te krijgen van uw gezondheid.
Vervolgens wordt het gehele lichaam onderzocht op beweging. De osteopaat richt zich hierbij op: het bewegingsapparaat (spieren en gewrichten); de organen met bloedvaten en lymfestelsel; het cranio-sacraal systeem ( schedel, wervelkolom, zenuwstelsel en hersenvochtcirculatie).
De resultaten van het onderzoek worden met u besproken en er wordt een behandelplan voorgesteld. Het onderzoek en de behandeling gebeuren uitsluitend met de handen. De osteopaat brengt met zachte handgrepen de lichaamsdelen weer in beweging in de verwachting dat daarna het lichaam zichzelf weer kan herstellen. Het lichaam heeft hier tijd voor nodig en daarom volgen de behandelingen niet kort op elkaar; na twee tot acht weken vindt een herhalingsconsult plaats. Een behandeling duurt drie kwartier tot een uur. Het aantal behandelingen dat noodzakelijk is hangt af van de onderzoeksresultaten en de individuele reactie van de patiënt op de behandeling.
De osteopaat kan u adviezen meegeven op het gebied van houding, voeding en ontspanning. Indien uit het onderzoek blijkt dat er sprake kan zijn van een onderliggende ziekte, waarvoor osteopathie geen behandeling kan bieden, zal de osteopaat u (terug)verwijzen naar de huisarts of specialist.
Voor het maken van een afspraak is een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk. Osteopaten staan open voor samenwerking en overleg met andere disciplines in de gezondheidszorg.

De gediplomeerde osteopaten staan geregistreerd bij het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO). Voor een uitgebreide lijst zie www.osteopathie.nl