als alles in het lichaam beweegt is het lichaam gezond

Wat is het verschil tussen osteopathie en manuele therapie?

Osteopathie is een behandelingswijze die zowel het bewegingsapparaat (botten, spieren, het skelet en gewrichten) als de organen en het zenuwstelsel behandelt. Manueel therapie behandelt uitsluitend het bewegingsapparaat. Dus manuele therapie is een onderdeel van de osteopathie.

Kunnen baby’s en kleine kinderen ook behandeld worden?

Ja, in de praktijk blijkt dat juist baby’s en kleine kinderen heel goed op de osteopathische behandeling reageren, wellicht omdat juist deze groep nog zo flexibel is. Bovendien is de osteopaat bij uitstek geoefend in zijn perceptie oftewel zijn gevoeligheid waardoor hij de behandeling goed kan afstemmen op deze kleine mens. Wetenschappelijk onderzoek in de Verenigde Staten toonde aan dat kinderen die een of meerdere behandelingen aan de schedel ondergingen, op school aanzienlijk beter presteerden, zowel qua leerprestaties als sociaal gedrag.

Zit osteopathie in het verzekeringspakket?

Ziektekostenverzekeringen vergoeden osteopathie vanuit het aanvullende pakket. Dit betekent dus dat het eigen risico niet aangesproken wordt. Raadpleeg de polis of neem contact op met uw verzekeraar. Of kijk op www.osteopathie.nl voor een uitgebreide lijst van verzekeraars en hun vergoedingen.

Behandelt een osteopaat alleen rugklachten?

Nee. Voor de behandelindicaties verwijzen wij u naar de desbetreffende lijst met indicaties.

Is osteopathie een alternatieve behandelwijze?

Osteopathie is een complementaire geneeswijze, dat wil zeggen aanvullend aan de reguliere geneeswijze. De osteopaat kijkt niet alleen naar de plek van de klachten, maar onderzoekt en behandelt het lichaam als 1 geheel, om zodoende een mogelijke oorzaak van de klacht te achterhalen.